1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres email.

5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy na własny koszt.

6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:

7.1. dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,

7.2. datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,

7.3. przedmiot reklamacji,

7.4. żądanie Konsumenta.

9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 365 dni kalendarzowych w przypadku nowego produktu i 14 dni w przypadku używanego, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

10. Sprzedawca informuje, iż towary dostępne i sprzedawane w sklepie internetowym są/mogą być objęte gwarancją Producenta. W takim przypadku informacja o gwarancji oraz jej treść będzie każdorazowo zamieszczona przy opisie danego towaru.

11. Klientowi przysługuje prawo do rękojmi niezależnie od postanowień gwarancyjnych.

Więcej dowiesz się z regulaminu naszego sklepu. 

Nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony www oznacza akceptację stosowania plików cookies.